www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » spis treści

Problemy życiowe dorosłych dzieci alkoholików1. Wstęp2. Zagadnienia teoretyczne dotyczące alkoholizmu

 2.1. Zjawisko alkoholizmu

 2.2. Przyczyny uzależnienia alkoholowego

 2.3. Fazy uzależnienia

 2.4. Skutki uzależnienia

 2.5. Funkcjonowanie dziecka w „rodzinie alkoholowej”3. (DDA) – analiza zjawiska

 3.1. Dorosłe dzieci alkoholików- podstawowe definicje

 3.2. Charakterystyczne cechy Dorosłych Dzieci Alkoholików

 3.3. Problemy w życiu dorosłym Dorosłych Dzieci Alkoholików

 3.4. Geneza i rozwój form pomocy dla DDA4. Metodologia badań własnych

 4.1. Cele i problemy badawcze

 4.2. Hipotezy badawcze

 4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

 4.4. Organizacja badań i charakterystyka grupy badawczej5. Analiza i interpretacja wyników badań

 5.1. Analiza i interpretacja wyników uzyskanych na podstawie pytań zawartych w ankiecie dla DDA

 5.2. Analiza i interpretacja wyników uzyskanych na podstawie pytań zawartych w ankiecie dla DDA6. Wnioski z badań7. Zakończenie8. Bibliografia:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.