www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Metodologia badań własnych » Organizacja badań i charakterystyka grupy badawczej

Organizacja badań i charakterystyka grupy badawczej

Grupę badawczą w niniejszej pracy stanowią Dorosłe Dzieci Alkoholików, oraz osoby dorosłe, u których w najbliższej rodzinie w dzieciństwie nie występował problem alkoholizmu. Badania skierowane do DDA były przeprowadzone wśród internatów- ankiety były umieszczone w portalach dla DDA- w sumie przeprowadzono badania wśród 16 osób. Grupę badawczą osób, którzy nie mieli do czynienia w swojej najbliższej rodzinie w dzieciństwie alkoholu, stanowią osoby znajome autora pracy, oraz internauci- ankietowanych było 15 osób. Respondenci poinformowani byli o celu prowadzonych badań.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.