www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Metodologia badań własnych

Metodologia badań własnych

Rozdział ten został poświęcony problemom badawczym i hipotezom, które związane są z przeprowadzonymi badaniami opisanymi w niniejszej pracy, oraz metodom i narzędziom badawczym, które zostały w niej wykorzystane.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Cele i problemy badawcze


Hipotezy badawcze


Metody, techniki i narzędzia badawcze


Organizacja badań i charakterystyka grupy badawczej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.