www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Zagadnienia teoretyczne dotyczące alkoholizmu » Fazy uzależnienia

Fazy uzależnienia

Każdy, kto żył z osobą uzależnioną od alkoholu mógł zauważyć, że taka osoba przechodzi pewne fazy choroby alkoholowej. Początek uzależnienia zazwyczaj jest niezauważalny: osoba pije dla przyjemności i nie dostrzega, że alkohol z biegiem czasu i z ciągle zwiększającymi się dawkami spożywanego alkoholu, staje się czymś niezbędnym w jego życiu. Najbardziej popularny podział faz choroby alkoholowej stworzył E. M. Jellinek w 1960 r., w której wyróżnił cztery stadia rozwoju choroby alkoholowej. Pierwszą fazę nazwał wstępną, inaczej objawową- początek to zazwyczaj picie towarzyskie, gdzie alkohol zaczyna niwelować smutek, przykre stany emocjonalne, w tej fazie zaczyna również wzrastać tolerancja na alkohol- faza ta może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Druga faza, zwana jest fazą ostrzegawczą- człowiek zaczyna upijać się do nieprzytomności, nie pamięta okoliczności picia. Człowiek szuka sytuacji w której może wypić alkohol, ale jednocześnie odczuwa wyrzuty sumienia z powodu picia. Główne objawy występujące podczas tej fazy: alkohol spożywany jest w celu poprawienia nastroju, człowiek zaczyna sam szukać sytuacji do picia, zaczyna pić w miejscach niedozwolonych, np. w pracy, człowiek pije również alkohol w samotności, a zapytany unika tematu alkoholu. Trzecia faza jest tzw. fazą krytyczną, inaczej zwaną fazą ostrą, gdzie człowiek przestaje kontrolować własne picie, zaczyna usprawiedliwiać sytuacje w których pije alkohol, staje się agresywny w stosunku do otoczenia, ale z drugiej strony odczuwa również wyrzuty sumienia z powodu swojego zachowania. Uzależniony, chce udowodnić, że kontroluje spożywanie alkoholu, dlatego często w tej fazie pojawiają się przerwy w piciu. Człowiek zaczyna mieć coraz poważniejsze problemy ze zdrowiem, pojawia się przymus picia alkoholu. Główne objawy to: agresja wobec osób, które próbują pomóc osobie uzależnionej, rozdrażnienie w sytuacjach niemożności wypicia, picie alkoholu mimo pojawienia się problemu ze zdrowiem, zaniedbywanie obowiązków zarówno rodzinnych jak również zawodowych. Faza przewlekła, jako czwarta faza choroby alkoholowej, to już długotrwałe ciągi picia alkoholu, gdzie zaczyna zmniejszać się tolerancja na alkohol. Pojawiają się zaburzenia snu i zaburzenia sprawności umysłowej. Jeżeli na tym etapie osoba uzależniona nie leczy się, może to doprowadzić nawet do śmierci18.

Inny podział stworzony w latach siedemdziesiątych przez A.A. Portonowa i I. N. Piatnickaja wyróżnia trzy fazy. Faza początkowa, charakteryzuje psychiczne uzależnienie od alkoholu. Alkohol spożywany jest systematycznie, pojawiają się zaburzenia snu oraz apetytu. Druga faza nazwana została fazą środkową. Tu zaczyna się pojawiać również uzależnienie fizyczne, utrata kontroli nad piciem i zespoły abstynencyjne, pojawiają się również zaniki pamięci. Ostatni okres uzależnienia to faza zejściowa. Objawy to: stany podobne do padaczki, amnezja, spada tolerancja na alkohol, pojawiają się również zaburzenia osobowości. Naukowcy stwierdzili, że objawy w tej fazie są zbliżone do objawów występujących w organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego19.

Na każdym etapie popadania w chorobę alkoholową, chory może podjąć leczenie, w celu wyzdrowienia. Jednak należy pamiętać o tym, że alkoholik nigdy nie uwolni się od piętna alkoholizmu. Ponowne sięgnięcie po alkohol, nawet w małych, ilościach, może spowodować nawrót choroby.komentarze

skomentowano: 2015-04-18 16:07:38 przez: Natalia

skomentowano: 2015-04-18 16:08:22 przez:

skomentowano: 2015-04-18 16:09:41 przez:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.