www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Analiza i interpretacja wyników badań » Analiza i interpretacja wyników uzyskanych na podstawie pytań zawartych w ankiecie dla DDA

Analiza i interpretacja wyników uzyskanych na podstawie pytań zawartych w ankiecie dla DDA

Tabela nr 1

Struktura badanej grupy ze względu na członka rodziny, która nadużywał alkoholu w dzieciństwie.

Kto nadużywał alkoholu w Twojej rodzinie w dzieciństwie? liczba badanych %
Ojciec 14 87,50
Matka 1 6,25
oboje rodziców 1 6,25
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie powyższej tabeli widać, że u 87,50% respondentów członkiem rodziny, który nadużywał alkoholu w dzieciństwie był ojciec. Tylko u 6,25% respondentów osobą nadużywającą alkoholu była matka, również u 6,25%osób alkoholu nadużywali oboje rodzice.

Tabela nr 2

Struktura badanej grypy ze względu na stosunki z rodzicem alkoholikiem.

Jakie były Twoje stosunki z rodzicem alkoholikiem? liczba badanych %
Złe 12 75,00
Średnie 3 18,75
Dobre 1 6,25
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Dzięki badaniom można stwierdzić, że 75% respondentów wspomina swoje stosunki z rodzicem alkoholikiem jako złe, nieprawidłowe. Respondenci opisywali swoje stosunki w następujący sposób: „brak porozumienia, zaufania, poczucia bycia kochanym”, „ślepe posłuszeństwo, staranie, żeby było dobrze, doskonale, a wciąż było niedoskonale, niepewnie- bałam się go”, „najpierw starałam się mu pomóc jak mama (…) później były wojny (…) ostatecznie teraz nie czuje do niego żalu, nawet go lubię. Chyba zawsze mi go brakowało”, „(…) około 15 roku życia kiedy agresja mojego ojca skupiła się na mnie, przestałam się chować (…) zaczęłam rozmawiać z psychologiem i zrozumiałam, że to jest jego problem nie mój, później było gorzej i tak jest do dzisiaj. Jako dziecko bałam się go, ale jednocześnie było mi go szkoda gdy płakał, mówił, że już nie ma siły i wtedy czułam się jak dorosła. Dziś nie czuję do niego nic, jest moim ojcem i należy mu się szacunek, ale nic poza tym, nic się nie zmieniło, nadal pije i mnie atakuje”, „ (…) wychowana w strachu, bałam się z nim rozmawiać a i on aby się odważyć musiał się napić”, „dobre, ale złe gdy pił”, „złe, przemoc, agresja”. 18,75% ankietowanych oceniło swoje stosunki z rodzicem-alkoholikiem jako średnie, a tylko 6% stwierdziło, że były dobre.

Tabela nr 3

Struktura badanej grupy ze względu na życie w związku z drugą osobą.

Czy jesteś w związku z inną osobą? liczba badanych %
Tak 10 62,50
Nie 6 37,50
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Powyższa tabela wskazuje, że 62,50% osób badanych jest w związku, natomiast 37,50% jest samotnych.

Tabela nr 4

Struktura badanej grupy ze względu na zadowolenie ze swojej sytuacji życiowej.

Czy jesteś zadowolony ze swojego życia osobistego? liczba badanych %
Tak 6 37,50
nie 5 31,25
pół na pół 5 31,25
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

37% badanych osób jest zadowolonych ze swojego życia, 31,25% jest niezadowolonych, natomiast 31,25% nie wie, czy życie sprawia im satysfakcję czy nie. Jedna z respondentek pisze: „(…) z męża tak, z siebie nie. Dążę do poprawy mojej samooceny”

Tabela nr 5

Struktura badanej grupy ze względu na cechę charakteru: pesymizm i optymizm.

Czy w życiu cechuje Cię optymizm czy pesymizm? liczba badanych %
pół na pół 8 50,00
Pesymizm 6 37,50
Optymizm 2 12,50
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie powyższej ankiety widać, że respondenci do końca nie potrafią dać jednoznacznej odpowiedzi: 50% uważa, że cechuje ich zarówno optymizm jaki i pesymizm. 37,50% czuje się pesymistami, natomiast tylko 12,50% mówi o sobie jako optymistach.

Tabela nr 6

Struktura badanej grupy ze względu na sytuacje, w której sięgają po alkohol.

W jakich sytuacjach najczęściej sięgasz po alkohol? liczba badanych %
spotkania towarzyskie 7 43,75
uroczystości rodzinne 3 18,75
wcale nie piję 3 18,75
podczas relaksu 2 12,50
gdy mam ochotę 1 6,25
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

43,75% badanych sięga po alkohol w sytuacjach towarzyskich, 18,75% pije alkohol na uroczystościach rodzinnych, 12,50% pije alkohol, gdy chce się zrelaksować, a 6,25% pije, gdy ma na to ochotę. Tylko 18,75% respondentów wcale nie sięga po alkohol. Badani opisywali te sytuacje w sposób następujący: „w wyjątkowych sytuacjach” „staram się nie sięgać- nienawidzę alkoholu”, „na imprezach- brakuje mi pewności siebie”, „kiedy mam na niego ochotę, gdy odpoczywam, nigdy- gdy mam jakiś problem”, „po piciu ojca znienawidziłam alkohol i jakoś mnie to trzyma”

Tabela nr 7

Struktura badanej grupy ze względu na najważniejszą osobę w ich życiu.

Kto jest dla Ciebie najważniejszy w życiu? liczba badanych %
Rodzina 8 50,00
druga połowa 2 12,50
rodzina i druga połowa 2 12,50
Ja 2 12,50
Przyjaciele 1 6,25
przyjaciele i rodzina 1 6,25
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie powyższej tabeli widać, że dla 50% respondentów najważniejsze osoby w życiu to rodzina. Dla 12,50% najważniejszą jest druga połowa, taki sam procent osób badanych stwierdził, ze najważniejsza dla nich jest rodzina i druga połowa. Natomiast dla 12,50% najważniejszą osobą jest ona sama. 6,25% badanych określiło, że najważniejsi są zarówno przyjaciele jak i rodzina.

Tabela nr 8

Struktura badanej grupy ze względu na realizowanie przedsięwzięć.

Czy doprowadzasz swoje przedsięwzięcia do końca? liczba badanych %
pół na pół 9 56,25
Nie 5 31,25
Tak 2 12,50
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

56,25% ankietowanych uważa, że czasami doprowadzają swoje przedsięwzięcia do końca, 31,25% stwierdziło, że poddają się zanim zrealizują upragniony cel. Tylko 12,50% stwierdziło, że doprowadza swoje przedsięwzięcia do końca. Sami respondenci określają to w następujący sposób: „(…) jak pojawiają się problemy, zamykam się w 4 ścianach- wtedy już w ogóle nic nie kończę”, „prawie nigdy (…), czasami gdy ktoś mnie wspiera „pilnuje”, to udaje mi się cos osiągnąć, a gdy jestem sama odpuszcza bo to bez sensu i tak mi się nie uda”, „jeśli to obowiązki zawodowe- doprowadzam, jeśli to moje zamiary, plany, męczę się bo istnieją w sferze marzeń, jakby nie mogły się wyzwolić”, „brak mi wytrwałości”

Tabela nr 9

Struktura badanej grupy ze względu na reakcję na nieuczciwość ze strony innych osób.

Jak zachowujesz się w sytuacjach kiedy ktoś jawnie postępuje w stosunku do ciebie nieuczciwie? liczba badanych %
Nerwy 7 43,75
zwrócenie uwagi nieuczciwej osobie 4 25,00
unikam nieuczciwej osoby 2 12,50
zachowuję się też nieuczciwie 2 12,50
Atakuję 1 6,25
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Jak wynika z powyższej tabeli prawie połowa- 43,75%- respondentów reaguje nerwami na nieuczciwość ze strony innych osób. 25% respondentów zwraca uwagę na nieuczciwość. 12,50% unika nieuczciwych osób, taki sam procent reaguje na nieuczciwość również nieuczciwością. 6,25% badanych stwierdziło, że na nieuczciwość reaguje atakiem. Sami respondenci opisują swoje reakcje w następujący sposób: „wzbiera we mnie agresja i złość, ale nie potrafię temu przeciwdziałać”, „złości mnie to, wyprowadza z równowagi, ale nie mówię o tym”, „Czasem dopiero po pewnym czasie to rozumiem. Kiedy ktoś zadaje mi wielką przykrość wycofuję się, cierpię w samotności, rzadko wybucham”, „robię się wściekła, zaczynam się awanturować (…), jeśli zostanę zaatakowana przy tym, z najwyższą przyjemnością oddam z nawiązką”, „nie godzę się na to, albo się wycofuję”, „kulę się w sobie i udaję, że tego nie widzę, jeśli mam taką możliwość staram się unikać takiej osoby”, „najpierw się wściekam a chwile później łapię maksymalnego doła… że jak zwykle ja jestem zła”, „odpłacam tym samym”, „płaczę”

Tabela nr 10

Struktura badanej grupy ze względu na uczestnictwo w dyskusji.

Podczas dyskusji wygłaszasz swoje opinie, czy raczej słuchasz innych? liczba badanych %
pół na pół 9 56,25
Słucham 6 37,50
wygłaszam opinie 1 6,25
RAZEM 16  100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

56,25% badanych stwierdziło, że potrafi zarówno słuchać jak również wygłaszać swoje opinie. 37,50% stwierdziło, że woli słuchać podczas dyskusji, natomiast 6,25% otwarcie wygłasza swoje opinie. Sami badani określają to tak: „raczej słucham innych, rzadko kto mnie słucha”, „boję się wystąpień publicznych, zawsze obserwuję słuchaczy i zastanawiam się czy podoba im się to co mówię, nie lubię konfliktów a te mogłyby się pojawić gdyby okazało się, że ktoś ma odmienne zdanie od mojego i wtedy pewnie starałabym się schować głowę w piasek”, „przeważnie słucham, chyba że osoby są ze mną spoufalone, albo czuję, że liczą się z moim zdaniem”

Tabela nr 11

Struktura badanej grupy ze względu na podporządkowywanie się innym.

Potrafisz bronić swoich racji i postawić na swoim, czy raczej poddajesz się i podporządkowujesz innym osobom? liczba badanych %
podporządkowuję się 8 50,00
stawiam na swoim 4 25,00
pół na pół 4 25,00
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

50% badanych stwierdziło, że raczej podporządkowuje się innym. 25% stawia na swoim, taki sam procent stwierdził, że czasami się podporządkowuje, a czasami stawia na swoim. Sami respondenci określają to w ten sposób: „przeważnie się poddaję i podporządkowuję. Nawet jeśli bronię swoich racji nie muszę stawiać na swoim”, „bronię swoich racji dopóki widzę, że to ma sens”, „nie potrafię walczyć o swoje”, „poddaję się i podporządkowuję. Nie umiem powiedzieć nic. Sukcesywnie to mój kochany tatuś we mnie zmienił podlegając mu w każdym stopniu”

Tabela nr 12

Struktura badanej grupy ze względu na otoczenie innymi ludźmi.

W życiu jesteś bardziej samotnikiem czy otaczasz się wieloma ludźmi? liczba badanych %
otaczam się wieloma ludźmi 8 50,00
samotnik 4 25,00
pół na pół 4 25,00
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

50% badanych woli towarzystwo innych osób, 25% stwierdziło, że są raczej samotnikami, tyle samo czasami lubi samotność, a czasami towarzystwo innych osób. Badani stwierdzili następująco: „samotnik. Z jednej strony mam potrzebę życia wśród ludzi i szybko nawiązuję kontakty, ale albo ludzie się ode mnie po jakimś czasie odsuwają albo sama ich odsuwam swoimi częstymi dołami i potrzebą bycia w czterech ścianach”, „ciężko to jednoznacznie określić, lubię być sama ale też potrzebuję ludzi (…) do domu rzadko kogoś zapraszam, bo chcę mieć swój własny intymny świat, są takie dni, że w ogóle nie wychodzę z domu, ale kiedy wyjdę potrafię robić wiele szalonych rzeczy”, „(…) nie mam przyjaciół, którzy na pewno zawsze mi pomogą”, „jestem, czuję się bardzo samotna, choć bywam otoczona ludźmi”, „samotność jest moim przyjacielem- on nigdy nie odejdzie”

Tabela nr 13

Struktura badanej grupy ze względu na stopień poczucia bycia docenianych przez innych

Czujesz się doceniany przez swoich bliskich, przyjaciół, kolegów z pracy? liczba badanych %
Nie 7 43,75
pół na pół 5 31,25
Tak 4 25,00
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Prawie połowa, ponieważ aż 43,75% stwierdziło, że nie czuje się doceniana przez otoczenie. 41,25% stwierdziło, że czasami czują się doceniania, czasami nie. Tylko ¼ badanych powiedziała, że są doceniani przez innych. Sami mówią: „czuję się nierozumiana. Często też niedoceniana, zwłaszcza w rodzinie. Ale mam wrażenie, że wyolbrzymiam to uczucie, bo tez nieustannie odczuwam potrzebę akceptacji, pochwały, bo ona mnie mobilizuje i sprawia, że czuję się pożyteczna i potrzebna”, „Czasami czuję się przeceniana, czasami niedoceniana (…) Ale tkwi we mnie ciągły lęk, że przyjdzie dzień, że mnie bardzo źle ocenią i co ja wtedy biedna zrobię”, „potrzebuję ciągłego okazywania akceptacji i uznania od innych, a wystarczy jedno słowo krytyki, żebym poczuła się niechciana i odrzucana”, „nie tzn. może przez męża, ale to jest we mnie spaczone i widzę tylko co złe, a dobre rzeczy przyjmuję obojętnie”, „niektórzy mnie doceniają, niektórzy nawet nie zauważają”

Tabela nr 14

Struktura badanej grupy pod względem asertywności w stosunku do bliskich osób.

Czy potrafisz odmawiać bliskim osobom? liczba badanych %
Nie 8 50,00
Tak 4 25,00
pół na pół 4 25,00
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Połowa respondentów uważa, że nie potrafi odmawiać bliskim osobom, ¼ uważa, że potrafi mówić nie. Taka sama liczba osób stwierdziła, że czasami jest asertywna w stosunku do bliskich a czasami nie: „w złości tak, choć normalnie nie”

Tabela nr 15

Struktura badanej grupy pod względem środowiska w którym czują się szczęśliwi

W jakim środowisku czujesz się szczęśliwy? liczba badanych %
Przyjaciele 5 31,25
Bliscy 4 25,00
nie ma takiego środowiska 3 18,75
Rodzina 1 6,25
w pracy 1 6,25
w każdym 1 6,25
tam gdzie czuję się rozumiana 1 6,25
RAZEM 16 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Największy procent osób stwierdził, że najszczęśliwsi są z przyjaciółmi, 25% najlepiej czuje się z bliskimi, 18,75% z nikim nie jest szczęśliwa. 6,25% osób stwierdziło, że najlepiej się czuje w rodzinie, taki sam procent w pracy, jak również w każdym środowisku. Również 6,25% badanych stwierdziło, że najlepiej czują się w środowisku, w którym czuja się rozumiani. Sami badani określają ten aspekt w następujący sposób: „aktualnie nie ma takiego, ale pracuję nad tym”, „nie pamiętam kiedy czułam się szczęśliwa, ale mogło być tylko wtedy gdy czułam się bezpiecznie obok mężczyzny którego kochałam”, „w domu, jak jest spokój i mogę wypoczywać, na imprezie, jak się upiję, na wydziale, jak są moi znajomi”, „Wśród ludzi, którzy szanują innych ludzi i ich upodobania, którzy potrafią rozmawiać, żartować, ale i milczeć kiedy trzeba, w skrócie w środowisku w którym czuję się akceptowana”, „ z daleka od domu, w grupie znajomych”, „szczęśliwa jestem gdy nie mam głowy zaprzątniętej problemami, bo nie umiem się nimi nie przejmować, a one niestety ciągle krążą w mojej głowie i się powiększają”, „Wśród ludzi, którzy mnie rozumieją”komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.