www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Zagadnienia teoretyczne dotyczące alkoholizmu » Skutki uzależnienia

Skutki uzależnienia

Skutki nadmiernego spożywania alkoholu można rozpatrywać pod różnymi aspektami, ponieważ człowiek uzależniony od alkoholu, jak również osoby, które z taką osobą egzystują, odczuwają negatywne skutki we wszystkich sferach życia: psychicznej, fizycznej, jak również społecznej. Charakterystyczne jest, że problem nadużywania alkoholu jest odczuwany przez całą rodzinę, w której funkcjonuje alkoholik. Poniżej przedstawione zostaną skutki spożywania alkoholu we wszystkich wymienionych wcześniej aspektach.

W wyniku nadużywania alkoholu pojawia się już wcześniej wspomniany „zespół abstynencyjny”, który powstaje na skutek podejmowanych prób unikania alkoholu lub spożywania mniejszych jego dawek. Uzależniony ma wrażenie, że organizm sam domaga się alkoholu, a głównymi jego objawami są: męczliwość, niepokój, zaburzenia żołądkowe, nadpobudliwość, potliwość, nadciśnienie, drżenie rąk, bóle głowy, a nawet bezsenność 20. Oprócz zespołu abstynencyjnego, nadmierne picie alkoholu ma negatywne skutki dla całej fizjologii ciała człowieka. Alkohol zwiększa ryzyko marskości wątroby, wystąpieniu zapalenia trzustki, oprócz tego sprzyja powstawaniu nadwagi, ponieważ wartość energetyczna jednego grama alkoholu wynosi 7.1 kcal. Stwierdzono również, że alkohol sprzyja powstawaniu nowotworów: przewodu pokarmowego (jamy ustnej, przełyku) wątroby oraz raka piersi. Alkohol podnosi ciśnienie tętnicze, prowadzi do zaburzenia rytmu serca oraz choroby wieńcowej. Nadmierne ilości alkoholu, po dłuższym czasie jego spożywania, mogą prowadzić do obniżenia naturalnej odporności organizmu. Alkohol powoduje również obniżenie płodności u kobiet i u mężczyzn, ponieważ jest bardzo toksyczny dla rozrodczości. Kobieta będąca w ciąży, spożywająca alkohol, może doprowadzić do uszkodzenia płodu, czego skutkiem może być wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, opóźnienie rozwoju płodu, alkohol może stać się również przyczyną samoistnego poronienia 21. Wymienione powyżej skutki nadmiernego spożywania alkoholu udowadniają tezę, ze choroba alkoholowa może stać się bezpośrednią przyczyną śmierci, ponieważ człowiek w konsekwencji nadmiernego picia jest narażony na występowanie chorób, które mogą do niej doprowadzić.

Jeżeli chodzi o negatywny wpływ na życie psychiczne człowieka, to najbardziej charakterystyczną konsekwencją jest występowanie u człowieka uzależnionego poczucia utraty kontroli nad piciem. Z nadmiernym spożywaniem alkoholu wiąże się ściśle występowanie stanów depresji, związane z poczuciem utraty kontroli nad swoim życiem i jego wszystkimi aspektami 22. Nadmierne spożywania alkoholu wiąże się również z innymi negatywnymi skutkami natury psychicznej dla pijącego: pojawiają się stany lękowe i zaburzenia snu. Człowiek szybko uzależnienia się od alkoholu pod względem psychicznym: alkohol ma na celu uśmierzenie przykrych stanów emocjonalnych, poczucia smutku i strachu, dlatego w przykrych sytuacjach chory ponownie po niego sięga. Alkohol i jego nadmierne dawki powodują uszkodzenie mózgu, co powoduje w konsekwencji zmniejszenie zdolności poznawczych, a w końcu prowadzi do otępienia 23.

Alkohol ma silnie negatywny wpływ na życie rodzinne osoby uzależnionej i otoczenia w którym żyje. W małżeństwie alkohol pustoszy życie rodzinne, co może w konsekwencji doprowadzić do rozwodu i separacji, w wyniku pojawienia się agresji, przemocy jak również niespełniania roli społecznej żony, męża jak również rodzica. Uzależnieni często również znęcają się nad dziećmi, zarówno pod względem fizycznym i psychicznym Człowiek nadmiernie pijący przestaje być również skuteczny w pracy, co może prowadzić do jej utraty. Jeżeli chodzi o wpływ na szersze otoczenie pijącego, to przykładem może być zakłócanie ciszy nocnej, jak również agresja i przemoc pijącego, prowadząca nawet do aktów zabójstwa wobec innych ludzi. Alkohol na drodze stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla pijącego i innych użytkowników drogi. Niemal codziennie w wiadomościach słyszymy o wypadkach spowodowanych przez pijanego kierowcę 24.

Najczęściej powyższe problemy nakładają się na siebie, stanowiąc pasmo wydarzeń, prowadzących do katastrofy, a nawet do destrukcji jednostki uzależnionej. Długoletnie, nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić do marskości wątroby jako następstwa fizjologicznego, do poczucia utraty możliwości kontrolowania swojego zachowania jako problemu natury psychologicznej, co może w konsekwencji spowodować utratę praw rodzicielskich lub doprowadzić do rozwodu, jako konsekwencji natury społecznej 25. Innym przykładem może być choroba spowodowana alkoholem, prowadząca do depresji i samobójstwa, a w końcu do rozpadu rodziny.

Z powyższych informacji wynika, że alkohol ma negatywny wpływ na wszystkie sfery życia człowieka. Człowiek staje się „chory” we wszystkich aspektach: zarówno w sferze psychicznej, fizycznej, jak również w sferze społecznej. Alkohol może prowadzić do powstawania chorób ciała, duszy, jak również całej rodziny, w której funkcjonuje człowiek uzależniony.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.